Buitenschoolse opvang schooljaar 2022-2023

De voor- en naschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door de VZW Ouderraad Pieter Vanhoudt Koersel en is enkel toegankelijk voor de schoolgaande kinderen van de Stedelijke Basisschool te Koersel van wie de ouders werken.

Openingsuren
Van 7.00u tot 8.30u
Van 15.15u tot 17.45u
Op woensdag van 12.15u tot 16.15u

Facturen en fiscale attesten

Maandelijks wordt de rekening opgemaakt en per gezin een overschrijvingsformulier per mail verstuurd. Het is mogelijk om kinderen in co-ouderschap gescheiden facturen te bezorgen. Beide ouders moeten dan apart een inschrijvingsformulier invullen en dossierkosten betalen.

De betalingen dienen te gebeuren binnen de 20 dagen op rekeningnummer: BE28 7512 0436 7320, zo niet kunnen administratieve kosten van € 5.00 per week aangerekend worden.

Bij herhaaldelijke niet-betaling kan uw kind geweigerd worden in de opvang en zal de directie hiervan steeds op de hoogte gebracht worden.

Jaarlijks worden fiscale attesten opgemaakt van de maanden die betaald zijn in dat jaar, enkel voor de kosten van de opvang zelf. Administratieve kosten, dossierkosten komen hiervoor niet in aanmerking.

Eten en drinken

Gelieve zelf voor eten te zorgen. Uit ervaring weten we dat de kinderen honger hebben na een dagje school.

Water is altijd gratis ter beschikking. Een koek kan aangekocht worden. Hiervoor kan u een kaartje kopen in de opvang, deze kost €5,00 voor 10 consumpties, dus prijs per koekje is € 0.50 per stuk

Afspraken

De opvang is enkel toegankelijk voor kinderen van werkende ouders, bij twijfel mogen we een werkgeversattest vragen.

Kinderen kunnen alleen opgevangen worden als de opvang in bezit is van het volledig ingevuld inschrijvingsformulier.

Wanneer u met uw kind aankomt of vertrekt, wordt dit gemeld aan de opvangbegeleiding, om o.a. het juiste aankomst- of vertrekuur te kunnen noteren. Indien dit niet gebeurt, wordt automatisch het maximumbedrag aangerekend voor dat opvangmoment.

Indien uw kind niet afgehaald wordt binnen de normale openingstijden, wordt er automatisch een administratieve kost van €5.00 aangerekend.

Kinderen worden door hun ouders afgehaald in de opvang en mogen dus niet op eigen houtje naar huis. Uitzonderingen hierop dienen vooraf schriftelijk of telefonisch gemeld te worden.

Er wordt geen speelgoed of ander waardevol materiaal meegebracht. De opvang kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies.

Er is een mogelijkheid tot huiswerk maken en dit van 15h45 tot 16h30 op maandag, dinsdag en donderdag. Dit op eigen initiatief en zonder extra begeleiding.

Indien uw kind allergisch is voor bepaalde medicatie of voedingsmiddelen, gelieve dan de opvangverantwoordelijke hiervan op de hoogte te brengen.

In geval van het toedienen van medicatie, gelieve bijgevoegd formulier (zie p3) in te vullen en aan de opvangbegeleiding te bezorgen.

We verwachten dat elk kind zich houdt aan de regels van de opvang en aan de leefregels van de school.

Alle ouders die gebruik maken van de kinderopvang gaan akkoord met de afsprakennota.

Voor verdere informatie of voor inschrijving van uw kind mag u altijd contact opnemen met de opvangbegeleiding tijdens de openingsuren van de opvang.

Het GSM-nummer van de opvang = 0485 / 96 46 30
Website ouderraad = www.opv-koersel.be
E-mail opvang: opvang@opv-koersel.be
E-mail ivm facturatie: factuur@opv-koersel.be
Facebookpagina: Opvang Koersel

U kan hier de nodige documenten downloaden voor uw aanvraag tot Buitenschoolse Opvang